Rozsudok nº 250/2006 NS SR of Najvyšší súd SR, January 01, 2002

Linked as:

Summary


Bezdôvodné obohatenie

(rozsudok 250/2006 NS SR)

See the full content of this document

Extract


Rozsudok nº 250/2006 NS SR of Najvyšší súd SR, January 01, 2002

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 124/2002, týkajúci sa

§ 107 Občianskeho zákonníka

Skutkový stav:

Okresný súd v Č. rozsudkom z 12. júla 2001 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 15 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 20. septembra 2000 do zaplatenia. Vychádzal zo zistenia, že navrhovateľ odporcovi plnil (zaplatil 15 000 Sk) na základe rozsudku Krajského súdu v B. B., zo 14. februára 1995, ktorý bo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovakia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company