K problematike výkladu znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. (nad jedným výkladovým stanoviskom generálneho prokurátora SR)

Justičná revueNbr. 10/2007, August 2007

Linked as:

Extract


K problematike výkladu znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. (nad jedným výkladovým stanoviskom generálneho prokurátora SR)

K problematike výkladu znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. (nad jedným výkladovým stanoviskom generálneho prokurátora SR)

Autor: Peter Šamko

Vyšlo v: "Justičná revue", ročník 2007, číslo 10

Autor reaguje na výkladové stanovisko generálneho prokurátora SR k aplikácii § 222 Trestného zákona o trestnom čine úverového podvodu, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.5.2007 a ktoré pre svoju záväznosť pre prokurátorov môže výrazne ovplyvniť aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní. Autor vyjadruje zásadný nesúhlas s niektorými bodmi stanoviska o úverovom podvode.

JUDr. Peter ŠAMKO

prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava

ŠAMKO, P.: K problematike výkladu znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods.1 Tr. zák. (nad jedným výkladovým stanoviskom generálneho prokurátora SR). Justičná revue, 59, 2007, č. 10, s. 1280 – 1290.

Dňa 1. 5. 2007 nadobudlo účinnosť stanovisko generálneho prokurátora SR por. č. 1/2007 z 23. 4. 2007 k aplikácii § 222 Trestného zákona o trestnom čine úverového podvodu (ďalej „stanovisko o úverovom podvode“).Výkladové stanoviská generálneho prokurátora SR sú verejne dostupné na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR www.genpro.gov.sk

Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre sú stanoviská generálneho prokurátora SR záväzné pre všetkých prokurátorov, možno predpokladať uplatňovanie stanoviska o úverovom podvode v prípravnom konaní a v podstate jednotný postup orgánov činných v trestnom konaní v zmysle právnych viet tohto stanoviska. Stanovisko má tak síce záväznosť len „do vnútra“ prokuratúry, avšak nepriamo (prostredníctvom dozoru prokurátora v prípravnom konaní) bude ovplyvňovať aj aplikačnú prax policajtov a v konečnom dôsledku aj postavenie obvinených a poškodených osôb.

Úvodom je potrebné uviesť, že trestný čin...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Slovakia

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company